VUOROVAIKUTUS – LÄÄKÄRIN TÄRKEIN TYÖKALU

18.09.2024 klo 08.45 - 12.00

Tavoite: Potilaan ja lääkärin välinen kohtaaminen on terveydenhuollon ydintapahtuma,
jossa luodaan pohja onnistuneelle hoidolle. Hyvä vuorovaikutus toimii myös hoidollisena
työkaluna. Sen merkitys korostuu erityisesti, kun meillä ei ole hoidollisia mahdollisuuksia tai
potilaan oireet eivät johdu sairaudesta. Potilas-lääkärisuhde ja hoidonjatkuvuus ovat
kivijalka myös pitkäaikaissairauksien hoidossa sekä hoitoon sitoutumisessa. Jaettu
päätöksenteko on osa hyvää ja tasavertaista vuorovaikutusta.

Erikoistumiskoulutukseen haetaan 3 tuntia: kaikki erikoisalat

Tilaisuuden avaus, johdatus päivän teemaan

Klo 08.45

Luottamuksellisen potilas-lääkärisuhteen rakentaminen, erityispiirteenä lääkäri-lääkäri potilassuhde

Klo 08.50
Satu Merivalo , psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Potilaan tieto ja osallisuus yhteisessä päätöksenteossa

Klo 09.30
Aija Logren, , UEF

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 10.05

Potilaan kannattelu ja rinnalla kulkemisen taito

Klo 10.35
Elisa Nevalainen, yleislääketieteene rikislääkäri

Hoitosuhteen rakentuminen etävastaanotoilla – sudenkuoppia ja hyviä käytäntöjä

Klo 11.15
Sakari Ilomäki, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

Klo 11.50
Ohjelmasivulle