Luennoitsijoille

Kiitos lupautumisestasi saapua luennoitsijaksi/puheenjohtajaksi 42. Itä-Suomen Lääketiedetapahtumaan.

Palkkiot

Luentopalkkiomme noudattavat Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin suosituksia: 10–15 min esitys 170 euroa, 20–30 min esitys 250 euroa, 35–45 min esitys 300 euroa ja seuraavat 15 min á 45 euroa. Puheenjohtajan palkkio on 300 euroa. Ryhmäopetuksen tuntipalkkio on 150 euroa tai erikseen sovittava palkkio, paneeliin osallistuminen 150 euroa.

 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Pro Medicon täydennyskoulutuksen suositusten mukaan pyydämme luennoitsijoita ystävällisesti ilmoittamaan luentonsa alussa koulutustilaisuuden kannalta olennaiset taloudelliset ja muut sidonnaisuutensa viimeisen kahden vuoden ajalta.

Lisäohjeita sidonnaisuuksista löytyy Duodecimin sivulta : https://www.duodecim.fi/tuotteet-ja-palvelut/koulutus/suunnittele-hyva-koulutus/

Sidonnaisuusdian löydät täältä: http://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/Sidonnaisuusdia.pdf