VAUVA VASTAANOTOLLA

22.09.2022 klo 08.00 - 11.20

Vauva potilaana voi olla lähtökohdaltaan haastava tilanne. Tämän session tavoitteena on tarjota mahdollisimman monipuolisesti työkaluja vauvaikäisen asiakkaan ja hänen perheensä ongelmien kohtaamiseen niin neuvolassa, ajanvarausvastaanotolla kuin päivystyksessäkin. Session jälkeen osaat arvioida vauvan neurologista kehitystä ja siinä mahdollisesti olevia poikkeavuuksia, vauvan syömisongelmia, tilanteita, joissa nousee huoli perheen ja vauvan sosiaalisesta hyvinvoinnista, vauvan infektio-oireita sekä erilaisia kirurgisia pulmia. Tarjoamme kaikissa tilanteissa etenemissuunnitelman vauvan ja perheen asioitten hoitamiseksi.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: lastenkirurgia, lastentaudit, yleislääketiede, lastenneurologia, akuuttilääketiede, lastenpsykiatria, naistentaudit ja synnytykset

Ohjelmasivulle