VANHUS PÄIVYSTYKSESSÄ

30.09.2021 klo 08.30 - 11.05

Vanhuspotilaat ovat päivystyksessä hyvin yleinen, mutta haastavuudessaan usein unohdettu potilasryhmä. Vanhuksen sekavuus, vammat, yleistilan lasku, kipu ja levottomuus ovat tilanteita, jotka haastavat jokaisen päivystävän lääkärin ammattitaidon. Tässä sessiossa käymme läpi vanhuspotilaiden erityispiirteitä ja diagnostisia haasteita sekä hoidon järjestämisen suuntaviivoja.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: kirurgia/runkokoulutus, psykiatria/runkokoulutus, sisätaudit/runkokoulutus, anestesiologia ja tehohoito, endokrinologia, gastroenterologinen kirurgia, geriatria, infektiosairaudet, kardiologia, nefrologia, neurokirurgia, neurologia, ortopedia ja traumatologia, sisätaudit, sydän- ja rintaelinkirurgia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia, yleislääketiede, akuuttilääketiede, terveydenhuolto

Ohjelmasivulle