VANHUS PÄIVYSTYKSESSÄ

30.09.2021 klo 08.30 - 11.05

Vanhuspotilaat ovat päivystyksessä hyvin yleinen, mutta haastavuudessaan usein unohdettu potilasryhmä. Vanhuksen sekavuus, vammat, yleistilan lasku, kipu ja levottomuus ovat tilanteita, jotka haastavat jokaisen päivystävän lääkärin ammattitaidon. Tässä sessiossa käymme läpi vanhuspotilaiden erityispiirteitä ja diagnostisia haasteita sekä hoidon järjestämisen suuntaviivoja.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: kirurgia/runkokoulutus, psykiatria/runkokoulutus, sisätaudit/runkokoulutus, anestesiologia ja tehohoito, endokrinologia, gastroenterologinen kirurgia, geriatria, infektiosairaudet, kardiologia, nefrologia, neurokirurgia, neurologia, ortopedia ja traumatologia, sisätaudit, sydän- ja rintaelinkirurgia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia, yleislääketiede, akuuttilääketiede, terveydenhuolto

Vanhukset, päivystyksen haastavin potilasryhmä?

Klo 08.30
Riikka Kettunen, Puheenjohtaja, geriatrian erikoislääkäri

Sekava vanhus päivystyksessä

Klo 08.55
Minna Hulkko, LL, akuuttilääket. erl, geriatriaan erikoistuva , Sosteri

Milloin vanhus osastolle, milloin ennemmin palveluita kotiin/hoivakotiin

Klo 09.20
Mira Pitkälä, yleislääketieteen erl, geriatriaan erikoistuva , KYS

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 09.45

Vanhuksen akuutti vatsa

Klo 10.05
Pirjo Käkelä, LT, gastrokirurgian erl, kliininen opettaja, KYS ja UEF

Milloin vanhus kuuluu tehohoitoon?

Klo 10.30
Matti Reinikainen, anestesiologian ja tehohoidon professori, UEF, KYS

Loppupuheenvuoro

Klo 10.55
Riikka Kettunen, Puheenjohtaja, geriatrian erikoislääkäri
Ohjelmasivulle