VALTIMOTAUTIEN SALAT (Auditorio)

21.09.2023 klo 13.15 - 16.35

Kurssilla syvennytään aina ajankohtaiseen valtimotautiin ja kahteen sen merkittävään esiintymismuotoon – sepelvaltimotautiin ja alaraajojen valtimonkovettumatautiin. Tavoitteena on, että kukin kuulija saa kurssilta ajankohtaisen päivityksen lääkärinlaukkuunsa, ja pystyy jatkossa yhä osuvammin ennaltaehkäisemään, tunnistamaan ja hoitamaan valtimotautia.

Erikoistumiskoulutukseen on hyväksytty 3 tuntia: akuuttilääketiede, geriatria, kardiologia, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, sisätaudit, sydän- ja rintaelinkirurgia, terveydenhuolto, työterveyshuolto, verisuonikirurgia, yleiskirurgia, yleislääketiede.

Ohjelmasivulle