VALTIMOTAUTIEN SALAT (Auditorio)

21.09.2023 klo 13.15 - 16.35

Kurssilla syvennytään aina ajankohtaiseen valtimotautiin ja kahteen sen merkittävään esiintymismuotoon – sepelvaltimotautiin ja alaraajojen valtimonkovettumatautiin. Tavoitteena on, että kukin kuulija saa kurssilta ajankohtaisen päivityksen lääkärinlaukkuunsa, ja pystyy jatkossa yhä osuvammin ennaltaehkäisemään, tunnistamaan ja hoitamaan valtimotautia.

Erikoistumiskoulutukseen on hyväksytty 3 tuntia: akuuttilääketiede, geriatria, kardiologia, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, sisätaudit, sydän- ja rintaelinkirurgia, terveydenhuolto, työterveyshuolto, verisuonikirurgia, yleiskirurgia, yleislääketiede.

Tilaisuuden avaus

Klo 13.15
Juha Hartikainen, professori

Sepelvaltimotaudin diagnostiikka ja riskinarviointi

Klo 13.25
Maria Istomina, kardiologian erikoislääkäri

Sepelvaltimotaudin hoito

Klo 13.55
Elisa Koljonen, kardiologian erikoislääkäri

Alaraajojen tukkiva valtimotauti

Klo 14.25
Kimmo Mäkinen, dosentti

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 14.55

Koronaarikalkkeja sattumalöydöksenä. Tuleeko hoitaa?

Klo 15.25
Antti Saraste, professori, Tyks

Sepelvaltimotaudin digihoitopolku KYS:n alueella

Klo 15.55
Kati Valtola, kardiologi, KYS

Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

Klo 16.25
Juha Hartikainen, , professori
Ohjelmasivulle