TYÖKYVYN ARVIOINTI JA KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET TYÖ- JA TYÖLLISTYMISKYVYN EDISTÄMISESSÄ

18.09.2024 klo 13.15 - 16.45

Tavoite: Tämän session keskeisenä tavoitteena on tutustua työkyvyn arviointiin ja kuntoutuksen mahdollisuuksiin työ- ja työllistymiskyvyn edistämisessä erilaisissa tilanteissa ja eri toimijoiden kustantamana. Sessiossa tutustaan TYÖOTE ja MYÖTE malleihin, joiden keskeisenä tavoitteena on siirtää pitkien sairauspoissaolojen suhteen työkykyarviot työssäkäyvien osalta erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon. Tällä mallilla pystytään optimaalisesti hyödyntämään työterveyshuollon työn muokkauksen keinoja ja esimerkiksi osasairauspäivärahajärjestelyjä sekä yksilöllistä arviota sairauspoissaolon pituudesta työn vaatimukset huomioiden. Sairauspoissaolojen kestoa saadaan näillä malleilla usein merkittävästikin lyhennettyä ja työkyvyttömyyden aiheuttamia kustannuksia pienennettyä, samalla myös erikoissairaanhoidon lääkärin työaikaa vapautuu työkyvyn arvioinnista ja lausuntojen tekemisestä varsinaiseen sairaudenhoitoon. Sessiossa perehdytään myös työttömän työkyvyn arviointiin ja TE-toimiston mahdollisuuksiin työkyvyn tukemisessa. Toimintamallien tuntemisesta on hyötyä erityisesti työttömien työkykyasioita arvioiville yleislääkäreille, mutta myös työterveyslääkäreille. Työelämässä olleen, mutta työelämästä syrjäytyneen pitkäaikaistyöttömän kohdalla on tärkeää, että tarpeelliset ammatillisen kuntoutuksen toimet käynnistetään riittävän nopeasti ja erityisesti ennen kuin oikeus eläkevakuutusyhtiöiden kustantamaan ammatilliseen kuntoutukseen katkeaa.  

Erikoistumiskoulutukseen haetaan 3 tuntia: työterveyshuolto, yleislääketiede, psykiatria, neurologia, fysiatria. Erikoistumiskoulutukseen haetaan 2 tuntia: syöpätaudit, käsikirurgia, ortopedia ja traumatologia, liikuntalääketiede, sisätaudit, reumatologia, foniatria, terveydenhuolto. Erikoistumiskoulutukseen haetaan 1 tunti: Plastiikkakirurgia, neurokirurgia, gastroenterologinen kirurgia, sydän ja rintaelinkirurgia, yleiskirurgia, naistentaudit ja synnytykset, kardiologia, endokrinologia, gastroenterologia, nefrologia, infektiosairaudet, keuhkosairaudet ja allergologia, ihotaudit ja allergologia, oikeuspsykiatria, korva-, nenä- ja kurkkutaudit.

Johdatus aiheeseen

Klo 13.15
Tuula Oksanen, Puheenjohtaja, työterveyden professori, UEF

Kuntoutuksen mahdollisuudet työkyvyn heikentyessä, syynä sairaus, ammattitauti tai tapaturma

Klo 13.25
Ari Kaukiainen, LT, dos., työterveyshuollon ja työlääketieteen erl., Lähitapiolan lääketiet. joh

MYÖTE ja TYÖOTE mallit ehkäisevät työkyvyttömyyden pitkittymistä

Klo 14.05
Tuula Oksanen, työterveyden professori, UEF

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 14.35

Työttömän työkyvyn arviointi käytännössä

Klo 15.05
Ulla Mikkonen, yleislääketieteen erikoislääkäri, Kuopion Sote-keskus, Itä-Suomen yliopisto, UEF

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työ- ja työllistymiskyvyn tukena.

Klo 15.35
Outi Saarnisaari, Psykiatrian erikoislääkäri, Kelan asiantuntija lääkäri, Kela

TE-toimiston mahdollisuudet työkyvyn tukemisessa

Klo 16.05
Sari Hoffren, työkykykoordinaattori, TE-toimisto

Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

Klo 16.35
Tuula Oksanen, , työterveyden professori
Ohjelmasivulle