TYÖHYVINVOINTI JA TOIMIVA TYÖYHTEISÖ

22.09.2022 klo 13.15 - 16.40

Session tavoitteena on käsitellä monipuolisesti työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja antaa kaikille työelämässä oleville lääkäreille sekä potilaiden ohjaamiseen neuvoja omaan jaksamiseen, palautumiseen ja itsestä huolehtimiseen sekä työssä että vapaa-ajalla.
Myös työyhteisöllä on suuri vaikutus työssäjaksamiseen. Työyhteisö voi toimia voimavarana, mutta miten menetellä, jos työyhteisössä on ristiriitoja ja miten etätyöläinen voi ammentaa työyhteisöstä voimaa?

Erikoistumiskoulutukseen hyväksytty kolme tuntia kaikki erikoisalat (paitsi ihotaudit ja allergologia, gastroenterologia)

Ohjelmasivulle