TURVALLISESTI LIIKKEELLE…

21.09.2022 klo 13.15 - 16.25

Sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa yleensä normaalin fyysisen aktiivisuuden vähenemisen, mistä seuraa yleiskunnon ja suorituskyvyn heikentymistä jossain määrin. Paluussa fyysiseen työhön tai normaaliin liikuntarutiiniin tulee käyttää harkintaa ja infektiotautien kohdalla myös tarttuminen toisiin tulee huomioida. Lääkärin pitäisi osata antaa potilaalle riittävän tarkat ohjeet fyysiseen aktiivisuuteen asteittaisesta palaamisesta, jotta yleiskunnon ja suorituskyvyn heikentyminen pystyttäisiin minimoimaan, mutta samanaikaisesti liian nopeaan fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen liittyvät potentiaaliset komplikaatiot saataisiin minimoitua. Entä miten tulisi edetä, kun toipuminen pitkittyy, mutta lenkkipolulle, pelikentille, tai fyysisesti kuormittavaan työhön on kova halu palata – miten lääkäri silloin voi auttaa?

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: liikuntalääketiede, terveydenhuolto, työterveyshuolto, yleislääketiede, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede. Yksi tunti: fysiatria, infektiosairaudet, kardiologia, kirurgia, lastenkirurgia, lastentaudit, neurologia, ortopedia ja traumatologia, sisätaudit.

Ohjelmasivulle