SOPIVASTI SILMÄTAUDEISTA (Kamarimusiikkisali)

21.09.2023 klo 08.30 - 11.20

Silmäongelmat ovat yleisiä vaivoja päivystyksessä ja myös vastaanotolla. Taustalta löytyy usein ongelma, joka on hoidettavissa huolellisen tutkimuksen jälkeen. Ikääntyvillä henkilöillä on enenevässä määrin silmäsairauksia, joihin kannattaa reagoida ajoissa. Sessiossa käymme läpi myös näkövammaisuuteen liittyvät etuudet ja apuvälinetarpeet. Aiheet on suunnattu kaikille vastaanottotyötä tekeville kollegoille.

Erikoistumiskoulutukseen on hyväksytty 3 tuntia: yleislääketiede, yleiskirurgia, työterveyshuolto, akuuttilääketiede, radiologia, geriatria, silmätaudit.

Avaus

Klo 08.30
Kai Kaarniranta, professori, KYS, UEF

Punainen silmä – infektiot ja akuutit syyt

Klo 08.40
Niko Kivinen, LT, silmätautien erikoislääkäri, KYS

Milloin silmäpotilas lähetetään päivystykseen

Klo 09.10
Rita Palviainen, silmätautien erikoislääkäri, KYS

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 09.40

Ikääntyvien yleisimmät silmäsairaudet

Klo 10.10
Kai Kaarniranta, professori, KYS, UEF

Näkövammaisuus, siihen liittyvät etuudet ja apuvälineet

Klo 10.40
Kirsi Ikäheimo, silmätautien erikoislääkäri, KYS, UEF

Keskustelua ja loppusanat

Klo 11.10
Kai Kaarniranta, , professori, KYS, UEF
Ohjelmasivulle