PSYKOTERAPIAA VAI JOTAIN MUUTA

21.09.2022 klo 13.15 - 16.20

Mielenterveydenhäiriöitä voidaan hoitaa erilaisilla psykososiaalisilla menetelmillä, tunnetuin näistä lienee yksilöpsykoterapia, mutta muutakin on tarjolla. Tässä sessiossa opit erilaisista ei-lääkkeellisistä hoitomuodoista psyykkisissä häiriöissä: kenelle erilaiset hoitomuodot sopisivat, miten psykoterapian tai muun hoidon soveltuvuutta arvioidaan ja millaisiin tilanteisiin erilaiset hoitomuodot sopivat?

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: psykiatria, nuorisopsykiatria, lastenpsykiatria, oikeuspsykiatria, yleislääketiede, työterveyshuolto

Maarit Pakarinen, Puheenjohtaja, Yhteyshenkilö
Nina Tusa, Yhteyshenkilö, aluekoulutuspäällikkö, PSSHP:n PTH-yksikkö ja Siilinjärven tk

Tilaisuuden avaus

Klo 13.15
Maarit Pakarinen, Puheenjohtaja, LT, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, KYS, UEF

Sopiiko potilaalleni (yksilö)psykoterapia ja millaisia ovat yleisimmät psykoterapiamuodot?

Klo 13.25
Tarja Melartin, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Milloin ja kenelle pari- tai perhepsykoterapiaa?

Klo 14.10
Pia Verkasalo, LT, psykiatrian erikoislääkäri, pari- ja perhepsykoterapeutti, apulaisylilääkäri

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 14.40

Milloin ja kenelle psykofyysistä fysioterapiaa?

Klo 15.10
Mikko Niiranen

Milloin ja kenelle nettiterapiaa?

Klo 15.40
Eero-Matti Gummerus

Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

Klo 16.10
Ohjelmasivulle