PÄIVITÄ TIETOSI DIABETEKSEN HOIDOSTA (Auditorio)

21.09.2023 klo 08.15 - 12.00

Diabeteksen diagnostiikkaan on selkeät kriteerit, mutta todellisuudessa voi olla haastavaa erottaa milloin kyseessä on tyypin II diabetes tai insuliinipuutosdiabetes. Sairaus voi myös käyttäytyä poikkeuksellisesti tai potilaalla voi olla löydöksiä, jotka herättävät epäilyn geneettisestä sairaudesta taustalla. Diabeteksen hoidossa erilaiset teknologiset ratkaisut ovat helpottaneet potilaan seurantaa ja hoitoa, mutta osaammeko hyödyntää teknologiaa? Sessiossa perehdytään diabeteksen eri tyyppeihin, opitaan hyödyntämään yleisintä sensorointimenetelmää sekä käydään läpi insuliinipumppuhoidon tarjoamia mahdollisuuksia ja pumppuhoidon kriteereitä. Lisäksi perehdytään diabeteksen jalkaongelmiin ja kuullaan, onko syömishäiriö yleisempää diabetesta sairastavalla, ja kuinka se tulisi huomioida potilaan hoidossa.

Erikoistumiskoulutukseen on hyväksytty 3 tuntia: yleislääketiede, sisätaudit, endokrinologia, nefrologia, kardiologia, geriatria, kirurgia/runkokoulutus, reumatologia, hematologia.

T7 session loppuosassa oli teknisiä ongelmia äänen kuuluvuuden kanssa, jotka tulivat yllättäen eikä ongelmaa pystytty ratkaisemaan session aikaan. Pahoittelemme!

Tilaisuuden avaus

Klo 08.15
Reeta Rintamäki, Puheenjohtaja, LT, endokrinologi , KYS

Diabetestyypit

Klo 08.25
Heikki Rajala, endokrinologi, KYS

Libre -sensorointi. Monipistoshoidon säätäminen sensoroinnin avulla

Klo 08.55
Leena Moilanen, dosentti, endokrinologi

Insuliinipumppuhoito, milloin lähetän potilaan pumppuhoidon harkintaan?

Klo 09.25
Reeta Rintamäki, LT, endokrinologi

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 09.55

Charcot’n jalka

Klo 10.25
David Laaksonen, dosentti, endokrinologi

Diabeetikon haavan hoito

Klo 10.55
Helli Väänänen, LL, plastiikkakirurgian erikoislääkäri

Diabetes ja syömishäiriöt

Klo 11.25
Hanna Leppänen, endokrinologiaan erikoistuva lääkäri, KYS

Tilaisuuden päätös

Klo 11.55
Reeta Rintamäki
Ohjelmasivulle