OSTEOPOROOSI

29.09.2021 klo 09.30 - 12.30

Session tavoitteena on tuoda esille keskeisiä kohtia uudistetusta osteoporoosin Käypä hoito –suosituksesta, erityisesti perusterveydenhuollon lääkärin näkökulmasta. Sessio tarjoaa tietoa siitä, kenelle osteoporoosin lääkehoito tulisi aloittaa ja kuinka hoito toteutetaan yksilöllisesti. Luentojen jälkeen sinulla on käsitys siitä, milloin tulisi epäillä sekundaarista osteoporoosia, minkälaisia sairauksia tulisi etsiä taustalta ja miten niitä tutkitaan. Lisäksi luennot tarjoavat uusinta tietoa hormonien vaikutuksesta luuterveyteen.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: yleislääketiede, yleiskirurgia, ortopedia ja traumatologia, sisätaudit, endokrinologia, reumatologia, nefrologia, gastroenterologia, kl. hematologia, akuuttilääketiede, naistentaudit ja synnytykset, työterveyshuolto, syöpätaudit, radiologia, geriatria, terveydenhuolto. liikuntalääketiede

Ohjelmasivulle