OSTEOPOROOSI

29.09.2021 klo 09.30 - 12.30

Session tavoitteena on tuoda esille keskeisiä kohtia uudistetusta osteoporoosin Käypä hoito –suosituksesta, erityisesti perusterveydenhuollon lääkärin näkökulmasta. Sessio tarjoaa tietoa siitä, kenelle osteoporoosin lääkehoito tulisi aloittaa ja kuinka hoito toteutetaan yksilöllisesti. Luentojen jälkeen sinulla on käsitys siitä, milloin tulisi epäillä sekundaarista osteoporoosia, minkälaisia sairauksia tulisi etsiä taustalta ja miten niitä tutkitaan. Lisäksi luennot tarjoavat uusinta tietoa hormonien vaikutuksesta luuterveyteen.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: yleislääketiede, yleiskirurgia, ortopedia ja traumatologia, sisätaudit, endokrinologia, reumatologia, nefrologia, gastroenterologia, kl. hematologia, akuuttilääketiede, naistentaudit ja synnytykset, työterveyshuolto, syöpätaudit, radiologia, geriatria, terveydenhuolto. liikuntalääketiede

Avaus

Klo 09.30
Heikki Heikki Kröger, Puheenjohtaja, professori

Osteoporoosin uudistettu Käypä hoito-suositus. Perifeeriset mittarit diagnostiikassa

Klo 09.35
Joonas Sirola, Apulaisprofessori, KYS, UEF

Murtumasta osteoporoosin hoitoon – hoitopolusta apua?

Klo 10.00
Jenni Lehtinen, Murtumahoitaja, Kymsote
Anssi Härkönen, Apulaisylilääkäri, KYS

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen

Klo 10.45

Osteoporoosin lääkehoito

Klo 10.55
Leo Leo Niskanen, dosentti, endokrinologi, PHHYKY

Sekundaarisen osteoporoosin selvittelyt

Klo 11.20
Petteri Ahtiainen, LT, endokrinologi , KSKS

Hormonihoito ja luu

Klo 11.45
Marjo Tuppurainen, professori, synny. ja naistentautien erl, KYS

Paneeli

Klo 12.10
Ohjelmasivulle