OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA JOHTAMINEN

20.09.2023 klo 08.30 - 12.00

Lääkäreinä toimimme asiantuntijoina, mutta tunnistammeko oman ajattelumme virhelähteitä ja osaammeko reagoida niihin? Tieto lisääntyy kiihtyvällä vauhdilla ja oman ammattitaidon ylläpitäminen ja kartuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta. Tunnistammeko osaamista sekä näemmekö oppimisen paikkoja arjessa? Miten saisimme suunnitelmallisuutta kouluttautumiseen ja kuinka ja kenen sitä tulisi johtaa?

Erikoistumiskoulutukseen on hyväksytty 4 tuntia: kaikki erikoisalat (paitsi ihotaudit ja allergologia, gastroenterologia)

Ohjelmasivulle