OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA JOHTAMINEN (Jousisto)

20.09.2023 klo 08.30 - 12.00

Lääkäreinä toimimme asiantuntijoina, mutta tunnistammeko oman ajattelumme virhelähteitä ja osaammeko reagoida niihin? Tieto lisääntyy kiihtyvällä vauhdilla ja oman ammattitaidon ylläpitäminen ja kartuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta. Tunnistammeko osaamista sekä näemmekö oppimisen paikkoja arjessa? Miten saisimme suunnitelmallisuutta kouluttautumiseen ja kuinka ja kenen sitä tulisi johtaa?

Erikoistumiskoulutukseen on hyväksytty 4 tuntia: kaikki erikoisalat (paitsi ihotaudit ja allergologia, gastroenterologia)

Tilaisuuden avaus, johdatus päivän teemaan

Klo 08.30
Panu Kiviranta, Puheenjohtaja, LT, lastentautien erikoislääkäri, koulutuspäällikkö, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Millaisia virheitä ajattelumme sisältää?

Klo 08.40
Julia Korkman, oikeuspsykologian dosentti, erikoissuunnittelija , HY, HEUNI

Palaute työn tuloksista –tehokkaan oppimisen edellytys?

Klo 09.20
Aapo Aapo Juhani Tahkola, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, vaikuttavuusylilääkäri, Hyväks, THL

Miten oppiminen mahdollistetaan organisaatiossa? Lyhyt käytännön esimerkki

Klo 09.50
Anna-Sofia Simula

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 10.10

Työssäoppiminen ja oppimisen tunnistaminen arjessa

Klo 10.40
Hanne-Mari Miskala, FM, henkilöstöjohtaja

Miten lääkäreiden täydennyskoulutuksesta tulisi huolehtia?

Klo 11.20
Panu Kiviranta, LT, lastentautien erikoislääkäri, koulutuspäällikkö, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

Klo 11.50
Panu Kiviranta, LT, lastentautien erikoislääkäri, koulutuspäällikkö, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Ohjelmasivulle