ONGELMIA KOULUSSA

22.09.2022 klo 13.15 - 16.50

Koululaisten ongelmat ovat viime vuosina puhututtaneet paljon ja näkyvät myös vastaanotoilla. Jokainen kouluikäisten kanssa työskentelevä lääkäri joutuu ottamaan kantaa erilaisiin koulussa esiin tuleviin pulmiin, mutta niiden ratkaisu on harvoin pelkästään lääkärin käsissä.
Session tarkoituksena on löytää toimivia ratkaisumalleja koulussa esille tuleviin lasten ja nuorten vaikeuksiin. Ovatko kaikki ongelmat ”NEPSYÄ” ja mistä apua ongelmissa olevalla koululaiselle?

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: yleislääketiede, lastentaudit, lastenneurologia, neurologia, nuorisopsykiatria, lastenpsykiatria, työterveyshuolto, foniatria

Ohjelmasivulle