MUNUAISSAIRAUKSISTA – KUINKA TUNNISTAN JA HOIDAN?

21.09.2022 klo 08.30 - 11.50

Tavoite: Kroonisen munuaissairauden tunnistamiseen ja varhaiseen hoitoon tulee tulevaisuudessa panostaa. Sessiossa käydään läpi päivitetyt suositukset munuaissairauden tunnistamisesta ja hoidosta. Lisäksi esitetään alueelliset hoitolinjaukset kroonisen munuaissairauksien hoidossa. Selvennetään, minkälaisissa tilanteissa on hyvä pyytää erikoissairaanhoidon arvio potilaan tilanteesta ja kuinka työnjako käytännössä jakautuu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä hyvinvointialueella. Myös akuuttien tilanteiden, kuten akuutin munuaisvaurion ja elinsiirtopotilaiden akuuttien ongelmien, tunnistamiseen ja hoitoon annetaan ajankohtaiset hoitosuositukset.

Erikoistumiskoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: yleislääketiede, työterveyshuolto, sisätaudit, nefrologia, endokrinologia, reumatologia, hematologia, kardiologia, infektiosairaudet, keuhkosairaudet ja allergologia, kirurgia runkokoulutus, urologia, akuuttilääketiede, geriatria.

Pauli Karhapää, Puheenjohtaja, Dosentti, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri , KYS
Liisa Korhonen, Yhteyshenkilö, , KYS
Pirjo Käkelä, Yhteyshenkilö, LT, gastrokirurgian erl, kliininen opettaja, KYS

Tilaisuuden avaus

Klo 08.30
Pauli Karhapää, Puheenjohtaja, Dosentti, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri , KYS

Kroonisen munuaistaudin (CKD) ehkäisy ja tunnistaminen – tuleva työmaa

Klo 08.35
Kaj Metsärinne, dosentti, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri , TYKS

Kroonisen munuaistaudin hoitolinjat ja seuranta hyvinvointialueella.

Klo 09.05
Pauli Karhapää, Puheenjohtaja, Dosentti, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri , KYS

Diabeteksen munuaistauti

Klo 09.35
Kaisa Laine, Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri, Satasairaala

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 10.05

Akuutti munuaisten vajaatoiminta (AKI)

Klo 10.35
Anne Lumiaho, LT, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri , KYS

Munuaisensiirtopotilas päivystyksessä.

Klo 11.05
Susanna Kinnunen, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri, KYS

Tilaisuuden päätös

Klo 11.35
Pauli Karhapää, Puheenjohtaja, Dosentti, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri , KYS
Ohjelmasivulle