MUNUAISSAIRAUKSISTA – KUINKA TUNNISTAN JA HOIDAN?

21.09.2022 klo 08.30 - 11.50

Tavoite: Kroonisen munuaissairauden tunnistamiseen ja varhaiseen hoitoon tulee tulevaisuudessa panostaa. Sessiossa käydään läpi päivitetyt suositukset munuaissairauden tunnistamisesta ja hoidosta. Lisäksi esitetään alueelliset hoitolinjaukset kroonisen munuaissairauksien hoidossa. Selvennetään, minkälaisissa tilanteissa on hyvä pyytää erikoissairaanhoidon arvio potilaan tilanteesta ja kuinka työnjako käytännössä jakautuu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä hyvinvointialueella. Myös akuuttien tilanteiden, kuten akuutin munuaisvaurion ja elinsiirtopotilaiden akuuttien ongelmien, tunnistamiseen ja hoitoon annetaan ajankohtaiset hoitosuositukset.

Erikoistumiskoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: yleislääketiede, työterveyshuolto, sisätaudit, nefrologia, endokrinologia, reumatologia, hematologia, kardiologia, infektiosairaudet, keuhkosairaudet ja allergologia, kirurgia runkokoulutus, urologia, akuuttilääketiede, geriatria.

Ohjelmasivulle