MUISTI PÄTKII JA TYÖ TAKKUAA

18.09.2024 klo 08.45 - 12.00

Tavoite: Tämän session keskeinen tavoite on tutustua erilaisiin työikäisten muistiongelmien taustalla oleviin tekijöihin, sekä työikäisten muistiongelmia aiheuttaviin sairauksiin. Monissa työtehtävissä kognitiivinen kuormitus on lisääntynyt ja osalla työntekijöistä on vaikeuksia sopeutua jatkuviin muutoksiin. Erityisesti jos taustalla on sairaus, joka heikentää muistia tai vaikeuttaa uuden oppimista voi työn vaatimustaso nousta kohtuuttoman korkeaksi, ja seurauksena olla työkyvyn heikentyminen. Työuupumuksenkin todennäköisyys lisääntyy kuormituksen jatkuessa. Varsinaisten muistisairauksien diagnoosi usein työikäisellä viivästyy, koska oirekuva voi olla epätyypillinen ja muistisairautta ei osata epäillä oireiden aiheuttajaksi. Toisaalta oireiden taustalla saattaa olla muukin tekijä tai sairaus, kuten esimerkiksi masennus, unihäiriö, kuormittava elämäntilanne tai esimerkiksi päihteiden käyttö.

Hyväksytty erikoistumispisteitä 3 tuntia: työterveyshuolto, yleislääketiede, neurologia, psykiatria. 2 tuntia: neurokirurgia, oikeuspsykiatria 1 tunti: fysiatria, liikuntalääketiede, terveydenhuolto, geriatria, endokrinologia, sisätaudit, syöpätaudit.

KAMARIMUSIIKKISALI: Martti Hämäläinen -palkinnon voittajan esittely 

Klo 08.10

KAMARIMUSIIKKISALI: Martti Hämäläinen -palkinnon voittajan puheenvuoro 

Klo 08.20

siirtyminen luentosaleihin 

Klo 08.35

Johdatus aiheeseen

Klo 08.45
Reetta Siljanen, Puheenjohtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri

Otsa-ohimolohkodementia ja muut työikäisten muistisairaudet

Klo 08.55
Eino Solje, Kliinisen tutkimuksen apulaisprofessori, neurologian klinikan apulaisylilääkäri

Unen ja unihäiriöiden merkitys työikäisen muistiongelmien aiheuttajana,

Klo 09.25
Janne Kanervisto, yleislääketieteen erikoislääkäri, unilääketieteen erikoispätevyys, Mehiläinen

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 09.55

Psykiatristen sairauksien vaikutus muistiin

Klo 10.25
Teijamari Laasonen-Balk, LT, psykiatrian erl, kouluttajapsykoterapeutti (VET), Palveluyksikköjohtaja, PSHVA

Muistiongelmainen työntekijä työterveyslääkärin vastaanotolla

Klo 10.55
Jari Honkanen, vastaava työterveyslääkäri, Mehiläinen

Stressi ja työuupumus muistiongelmien aiheuttajana ja milloin muistin pätkiminen ei ole lääketieteellinen ongelma?

Klo 11.25
Sanna Sinikallio, työterveyspsykologi , Terveystalo

Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

Klo 11.50
Reetta Siljanen, Puheenjohtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri
Ohjelmasivulle