MONISAIRAS POTILAS – KÄYPÄ HOIDOSTA KÄYTÄNTÖÖN

29.09.2021 klo 09.30 - 12.10

Duodecim-symposiumi.

Tavoite: Tavoitteena on tutustua uuteen Monisairas potilas Käypä hoito -suositukseen ja pohtia miten ammattilaiset voivat soveltaa sitä arkityössään. Tavoitteena on myös nostaa esille vaikuttavat interventiot, jotka parantavat monisairaan potilaan hoitoa sekä perehdyttää osallistujia iäkkään monisairaan kohtaamiseen liittyviin erityiskysymyksiin. Ohjelmassa käytetään osallistujia osallistavia menetelmiä, potilastapauksia ja äänestystä.
Kohderyhmä: Kaikki potilastyötä tekevät lääkärit sekä johtamiskoulutusta suorittavat ja johtoasemassa olevat lääkärit.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: hallinnon koulutus

Monisairas potilas – tavallisin potilas? Johdanto ja koulutuksen tavoitteet

Klo 09.30
Tuomas Koskela, Puheenjohtaja, professori, Tampereen yliopisto

Miksi Käypä hoito monisairaalle potilaalle? Taustaa Käypä hoito -suositukselle

Klo 09.40
Juha Auvinen, professori, Oulun yliopisto

Hoidon jatkuvuuden merkitys sekä monisairaan potilaan hoidossa suositeltavat hoitomallit ja interventiot

Klo 10.00
Ilona Mikkola, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, Rovaniemen kaupunki ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Geriatrin näkökulma monisairastavuuteen: mitä jokaisen lääkärin tulee muistaa, kun kohtaa iäkkään monisairaan?

Klo 10.30
Hanna Kerminen, LT, geriatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja, Tampereen yliopisto ja TAYS

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 11.00

Monisairaan potilaan Käypä hoito -suositus potilastapausten kautta

Klo 11.10
Aleksi Varinen, yleislääketieteen el, kliin. opettaja , Tampereen yliopisto

Miten implementoida monisairaan potilaan Käypä hoito -käytäntöön?

Klo 11.40
Tuomas Koskela, Puheenjohtaja, professori, Tampereen yliopisto
Ohjelmasivulle