MONISAIRAS POTILAS – KÄYPÄ HOIDOSTA KÄYTÄNTÖÖN

29.09.2021 klo 09.30 - 12.10

Duodecim-symposiumi.

Tavoite: Tavoitteena on tutustua uuteen Monisairas potilas Käypä hoito -suositukseen ja pohtia miten ammattilaiset voivat soveltaa sitä arkityössään. Tavoitteena on myös nostaa esille vaikuttavat interventiot, jotka parantavat monisairaan potilaan hoitoa sekä perehdyttää osallistujia iäkkään monisairaan kohtaamiseen liittyviin erityiskysymyksiin. Ohjelmassa käytetään osallistujia osallistavia menetelmiä, potilastapauksia ja äänestystä.
Kohderyhmä: Kaikki potilastyötä tekevät lääkärit sekä johtamiskoulutusta suorittavat ja johtoasemassa olevat lääkärit.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: hallinnon koulutus

Ohjelmasivulle