MITÄ UUTTA MUISTISAIRAUKSIEN HOIDOSTA

18.09.2024 klo 13.15 - 16.30

Session tavoitteena on tuoda esille muistisairauksiin, niiden varhaiseen tunnistamiseen, diagnostiikkaan ja lääkkeelliseen/lääkkeettömään hoitoon liittyviä uusia asioita. Luennoilla käsitellään myös neuropsykiatristen oireiden tunnistamista/hoitoa sekä kuinka arvioida muistisairaan oikeudellista toimintakykyä

Hyväksytty erikoistumispisteitä 3 tuntia: geriatria, neurologia, psykiatria, työterveyshuolto, yleislääketiede, sisätaudit runkokoulutus

Avaus

Klo 13.15
Anne Koivisto, Puheenjohtaja, professori, ylilääkäri, Helsingin yliopisto, KYS

Muistisairauksien varhaisvaiheen tunnistaminen – miten arvioida kognitiota ja toimintakykyä

Klo 13.20
Ari Rosenvall, yleislääketieteen erikoislääkäri, muistisairauksien erityispätevyys

Muistisairauslääkkeet – hyötyä ja haittoja

Klo 13.50
Sini Toppala, LT, geriatrian erikoislääkäri, PSHVA

Lääkkeettömät hoidot – mitä, milloin, miksi?

Klo 14.20
Minna Löppönen, ylilääkäri, TYKS

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 14.50

Neuropsykiatriset oireet – tunnistaminen ja hoito

Klo 15.20
Risto Vataja, ylilääkäri, HUS

Onko oikeustoimi pätevä? Muistisairaan oikeudellisen toimintakyvyn arviointi

Klo 15.50
Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, professori , UEF

Yhteenveto

Klo 16.20
Anne Koivisto, Puheenjohtaja
Ohjelmasivulle