MITÄ LÄÄKÄRIN PITÄISI TIETÄÄ SUUN TERVEYDESTÄ

18.09.2024 klo 13.15 - 16.20

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutuspolut haarautuvat varsin varhain kliiniseen
vaiheeseen siirryttäessä. Tämä kuilu ei sittemmin kavennu, vaan pikemminkin syvenee ja levenee,
mutta jokainen lääkäri törmää urallaan suun terveyteen liittyviin ongelmiin. Session tavoitteena on
rakentaa siltaa potilaiden terveyden kohentamisessa yhteistyötä tekevien alojen välille ja tarjota
työkaluja osallistujille hoitaa ja huomioida suun terveyttä paremmin.

Erikoistumiskoulutukseen haetaan 3 tuntia seuraaville aloille: sisätaudit, endokrinologia, gastroenterologia, infektiosairaudet, kardiologia, kliininen hematologia, nefrologia, reumatologia, yleislääketiede, työterveyshuolto, terveydenhuolto, kliininen farmakologia ja lääkehoito, psykiatria, lastentaudit, neurologia, syöpätaudit, keuhkosairaudet ja allergologia, ihotaudit ja allergologia, geriatria, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, akuuttilääketiede.

Tilaisuuden avaus

Klo 13.15

Oikomishoidot - mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään?

Klo 13.25

Suun terveys ja yleisterveys – systeemisairaudet ja muut kytköskohdat

Klo 14.00

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 14.35

Suu, lääkkeet ja ravinto

Klo 15.05

Suun akutologiaa

Klo 15.40

Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

Klo 16.15
Ohjelmasivulle