M1 VAI JOTAIN MUUTA? (Jousisto)

21.09.2023 klo 13.15 - 16.05

M1 vai B1 vai jotain muuta? Tarkkailu- eli M1-lähetteen kriteerit ovat lähtökohtaisesti selvät ja näiden täyttymisen arviointi kuuluu jokaisen lääkärin osaamiseen. Tarkkailulähete on ensimmäinen askel prosessissa, jossa arvioidaan, voidaanko potilas määrätä hoitoon tahdostaan riippumatta, ja sellaisena myös juridisesti ja eettisesti merkityksellinen paperi. Useimmiten kliinisessä työssä tarkkailulähetteen tekemisen tarve on ilmeinen. Kaikille lääkäreille kuitenkin tulee vastaan myös tilanteita, joissa rajanvedon tekeminen voi olla tavallista haastavampaa. Tässä sessiossa on tarkoituksena käydä läpi tällaisia rajanvetotilanteita. Yleisön aktiivista osallistumista toivotaan!

Erikoistumiskoulutukseen on hyväksytty 3 tuntia: kaikki erikoisalat (paitsi ihotaudit ja allergologia, gastroenterologia)

Johdatus aiheeseen

Klo 13.15
Maarit Pakarinen, Puheenjohtaja, LT, psykiatrian erikoislääkäri, KYS, UEF

Mitä vaadittiinkaan M1-arviossa?

Klo 13.25
Antti Hoberg, yleislääketieteen erikoislääkäri, psykiatriaan erikoistuva lääkäri

Potilastapauksia interaktiivisesti paneelin kanssa

Klo 13.45
Antti Hoberg, yleislääketieteen erikoislääkäri, psykiatriaan erikoisva lääkäri
Ulla Mikkonen, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, UEF, Kuopion sotekeskus
Liisa Pietilä

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 14.25

Potilastapauksia interaktiivisesti paneelin kanssa

Klo 14.55
Antti Hoberg, yleislääketieteen erikoislääkäri, psykiatriaan erikoistuva lääkäri
Ulla Mikkonen, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, UEF, Kuopion sotekeskus
Liisa Pietilä

Yhteenveto

Klo 15.55
Maarit Pakarinen, Puheenjohtaja
Ohjelmasivulle