LIHAVUUS JA ELÄMÄNKAARI

22.09.2022 klo 08.15 - 11.50

Session tavoitteena on ymmärtää lihavuuden syitä, auttamisen ja prevention keinoja elämänkaaren kaikissa vaiheissa lapsuudesta vanhuuteen. Pohdimme myös lisääntymisterveyttä ja lihavuuden vaikutusta TULES ongelmiin.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: yleislääketiede, yleiskirurgia, työterveyshuolto, naistentaudit ja synnytys, ortopedia ja traumatologia, lastentaudit, sisätaudit, endokrinologia, psykiatria, gastroenterologia, akuuttilääketiede, radiologia

Ohjelmasivulle