LÄÄKÄRIN TYÖKYKY

19.09.2024 klo 08.20 - 11.35

Johdatus aiheeseen

Klo 08.20

Nykylääkärin työn kuormitustekijät

Klo 08.30

Entä kun lääkäri sairastuu?

Klo 09.05

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 09.40

Kuinka ottaa kollega-alaisen heikentynyt työkyky puheeksi?

Klo 10.10

Miltä tuntuu, kun oma työkyky alenee?

Klo 10.45

Yhteenveto

Klo 11.20
Ohjelmasivulle