KUN MAKSA EI JAKSA

18.09.2024 klo 08.45 - 11.40

Maksataudit aiheuttavat huomattavan tautitaakan. Ne aiheuttavat Suomessa enemmän menetettyjä työkykyisiä elinvuosia verrattuna keskeisiin kansantauteihin. Suomessa kuolleisuus keskeisiin kansantauteihin on johdonmukaisesti vähentynyt, kun taas ikävakioitu maksakuolleisuus on kasvanut 2,5-kertaiseksi. Alkoholi, ylipaino ja metabolinen oireyhtymä ovat kroonisen maksataudin tärkeimmät väestötason taustatekijät Suomessa. Sessio syventää ymmärrystämme maksatautien aiheuttaman vakavan terveysongelman laajuudesta. Aiheet on suunnattu kaikille vastaanottotyötä ja tutkimusta tekeville kollegoille.

Haetaan erikoistumispisteitä 3 h: yleislääketiede, työterveyshuolto, akuuttilääketiede, sisätaudit, anestesiologia ja tehohoito, gastroenterologia, yleiskirurgia, gastroenterologinen kirurgia, geriatria, infektiosairaudet, syöpätaudit, kansanterveystiede, terveydenhuolto.

Avaus

Klo 08.45
Pirjo Käkelä, Puheenjohtaja, dosentti, gastrokirurgian erikoislääkäri, KYS ja UEF

Maksasairaustaakka Suomessa ja eri maksatautien riskitekijät

Klo 08.50
Markku Pajala, LT, KYS

Miten tunnistan edennyttä maksasairautta sairastavan potilaan?

Klo 09.15

Rasvamaksatauti ja obesiteetti

Klo 09.40

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 10.05

Lääkkeiden ja luontaistuotteiden aiheuttamat maksahaitat 

Klo 10.35

Maksakirroosipotilaan hoito ja seuranta 

Klo 11.00

Keskustelua ja loppusanat

Klo 11.30
Ohjelmasivulle