KOLME KOVAA KONSULTAATIOTA

21.09.2022 klo 08.30 - 11.45

Potilastyössä tulee useinkin vastaan tilanteita, joissa potilaiden tilanteet tuntuvat erityisen monimutkaisilta ja haastavilta. Tässä sessiossa tarkastelemme potilastapausten kautta kolmea kohtalaisen yleistä laaja-alaista ongelmaa, joissa ratkaisut eivät tunnu helpoilta ja yksinkertaisilta. Koulutuksessa pohdimme yhdessä mitä erilaisia mahdollisuuksia ihmisten auttamiseksi voisi löytyä. Session lähestymistapa on käytännönläheinen ja yleisöä kannustetaan osallistumaan keskusteluun.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: yleislääketiede, akuuttilääketiede, sisätaudit, kirurgia, neurologia, naistentaudit ja synnytykset, KNK-taudit, psykiatria, oikeuspsykiatria, nuorisopsykiatria, lastenpsykiatria, työterveyshuolto, keuhkotaudit ja allergologia, ihotaudit ja allergologia, foniatria

Ohjelmasivulle