KOHONNUT VERENPAINE JA SIIHEN LIITTYVÄT SYDÄNSAIRAUDET

30.09.2021 klo 13.15 - 16.10

Session tavoitteena on tuoda esille keskeisiä asioita kohonneen verenpaineen hoidosta ja hoitotavoitteista pohjautuen uudistettuun Käypä hoito -suositukseen. Sessiossa käydään läpi verenpaineen hoitosuositukset valtimotautien osalta. Lisäksi käsitellään vaikeahoitoista verenpainetautia, mitä sekundaarisia syitä verenpaineen taustalla voi olla ja kuinka vaikeata verenpainetautia hoidetaan. Sessiossa käydään läpi iäkkään potilaan verenpainetaudin hoidon erityispiirteitä. Saat ajankohtaiset päivitykset verenpainetautiin liittyvien sydänsairauksien eli sydämen vajaatoiminnan ja eteisvärinän diagnostiikasta ja hoidosta.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: yleislääketiede, työterveyshuolto, geriatria, sisätaudit, endokrinologia, nefrologia, reumatologia, kardiologia, akuuttilääketiede, yleiskirurgia, terveydenhuolto, liikuntalääketiede

Avaus

Klo 13.15
Juha Hartikainen, Puheenjohtaja, Professori, KYS

Verenpainetaudin käypähoitosuositus – mitä uutta? Valtimotautipotilaan kohonneen verenpaineen hoitotavoitteet

Klo 13.20
Juha Hartikainen, Puheenjohtaja, Professori, KYS

Hoitoresistentti hypertensio - mitä tehdä?

Klo 13.50
Mika Kastarinen, dosentti, sisätautien ja nefrologian erl, KYS

Iäkkään potilaan verenpainetaudin hoito

Klo 14.20
Jarkko Tuunanen, LT, geriatrian erikoislääkäri

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 14.50

Sydämen vajaatoiminnan diagnostiikka ja hoito

Klo 15.10
Ville Vepsäläinen, kardiologian erikoislääkäri, KYS

Tykyttääkö? Eteisvärinän diagnostiikka ja hoito

Klo 15.40
Riho Luite, Kardiologian erl, KYS
Ohjelmasivulle