KOHONNUT VERENPAINE JA SIIHEN LIITTYVÄT SYDÄNSAIRAUDET

30.09.2021 klo 13.15 - 16.10

Session tavoitteena on tuoda esille keskeisiä asioita kohonneen verenpaineen hoidosta ja hoitotavoitteista pohjautuen uudistettuun Käypä hoito -suositukseen. Sessiossa käydään läpi verenpaineen hoitosuositukset valtimotautien osalta. Lisäksi käsitellään vaikeahoitoista verenpainetautia, mitä sekundaarisia syitä verenpaineen taustalla voi olla ja kuinka vaikeata verenpainetautia hoidetaan. Sessiossa käydään läpi iäkkään potilaan verenpainetaudin hoidon erityispiirteitä. Saat ajankohtaiset päivitykset verenpainetautiin liittyvien sydänsairauksien eli sydämen vajaatoiminnan ja eteisvärinän diagnostiikasta ja hoidosta.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: yleislääketiede, työterveyshuolto, geriatria, sisätaudit, endokrinologia, nefrologia, reumatologia, kardiologia, akuuttilääketiede, yleiskirurgia, terveydenhuolto, liikuntalääketiede

Ohjelmasivulle