KANDISESSIO: KANDI TK:SSA (Jousisto)

20.09.2023 klo 13.15 - 16.30

Kandisession tavoitteena on tarjota kandeille työvälineitä tuleviin terveyskeskustyöhön konkreettisten ohjenuorien ja käytännön vinkkien muodossa. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä tarttua itse toimeen ja suuntaviivoja, kuinka alkuun kinkkiseltä tuntuvassa tilanteessa pääset eteenpäin.

Erikoistumiskoulutukseen on hyväksytty 3 tuntia: yleislääketiede, fysiatria, sisätaudit, psykiatria, terveydenhuolto, akuuttilääketiede.

Ohjelmasivulle