KANDIOHJELMA – OPERATIIVINEN ILTAPÄIVÄ

30.09.2021 klo 13.15 - 16.25

Kandiohjelmassa perehdytään kirurgisiin aiheisiin. Iltapäivä tarjoaa niin kertaavaa kuin syventävääkin tietoa kirurgian eri aloilta ja lopuksi käsitellään kirurgisten potilaiden nestehoitoa. Ohjelmassa opitaan tunnistamaan jatkotutkimuksia ja -hoitoa vaativia tilanteita, mietitään hoitomahdollisuuksia perusterveydenhuollossa ja siirrytään osittain myös erikoissairaanhoidon puolelle. Ohjelma on suunnattu ensisijaisesti lääketieteen kandidaateille, mutta kaikki ovat tervetulleita oppimaan operatiiviseen iltapäivään!

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: gastroenterologinen kirurgia, ortopedia ja traumatologia, plastiikkakirurgia, sydän- ja rintaelinkirurgia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia, akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, yleislääketiede, työterveyshuolto

Avaus

Klo 13.15
Sami Miilunpohja, Puheenjohtaja, sydän- ja rintaelinkirurg. ja verisuonikirurg.erl., KYS

Haavat ja palovammat

Klo 13.20
Henrik Nuutinen, LL, kliininen opettaja, plastiikkakirurgian erl

Akuutti vatsa

Klo 13.55
Heini Savolainen, gastroenterolog. kirurg erl, erikoisalajohtaja , Terveystalo

Polvivammat

Klo 14.25
Samuli Törmä, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, KYS

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 14.55

Verisuonikatastrofit

Klo 15.15
Tommi Auvinen, verisuonikirurg.erl, sydän- ja rintaelinkirurg.erl, KYS

Kirurgisten potilaiden nestehoito

Klo 15.45
Matti Reinikainen, anestesiologian ja tehohoidon professori, UEF, KYS

Yhteenveto

Klo 16.20
Sami Miilunpohja, Puheenjohtaja, sydän- ja rintaelinkirurg. ja verisuonikirurg.erl., KYS
Leo Wargelin
Ohjelmasivulle