KANDIOHJELMA – OPERATIIVINEN ILTAPÄIVÄ

30.09.2021 klo 13.15 - 16.25

Kandiohjelmassa perehdytään kirurgisiin aiheisiin. Iltapäivä tarjoaa niin kertaavaa kuin syventävääkin tietoa kirurgian eri aloilta ja lopuksi käsitellään kirurgisten potilaiden nestehoitoa. Ohjelmassa opitaan tunnistamaan jatkotutkimuksia ja -hoitoa vaativia tilanteita, mietitään hoitomahdollisuuksia perusterveydenhuollossa ja siirrytään osittain myös erikoissairaanhoidon puolelle. Ohjelma on suunnattu ensisijaisesti lääketieteen kandidaateille, mutta kaikki ovat tervetulleita oppimaan operatiiviseen iltapäivään!

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: gastroenterologinen kirurgia, ortopedia ja traumatologia, plastiikkakirurgia, sydän- ja rintaelinkirurgia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia, akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, yleislääketiede, työterveyshuolto

Ohjelmasivulle