HEMATOLOGIAA PERUSTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄREILLE

20.09.2023 klo 13.15 - 16.30

Sessiossa käsitellään yleisiä perusterveydenhuollossa vastaan tulevia hematologisia sairauksia ja ongelmia. Käydään läpi trombosytopenian selvittelyyn tarvittavat tutkimukset ja erikoissairaanhoidon konsultaation aiheet. Selvennetään Kroonisen lymfaattisen leukemian diagnostiikkaa ja seurantaa perusterveydenhuollossa sekä ohjataan paraproteinemia löydöksen tulkintaa. Lisäksi selvennetään millä kiireellisyydellä hematologisen potilaan konsultaatio on hyvä tehdä ja miten lähete on hyvä koostaa. Lopuksi annetaan ohjeita hematologisen potilaan palliatiivisen hoidon toteuttamiseen.

Erikoistumiskoulutukseen on hyväksytty 3 tuntia: yleislääketiede, geriatria, sisätaudit, hematologia, nefrologia, reumatologia, endokrinologia.

Ohjelmasivulle