HEMATOLOGIAA PERUSTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄREILLE (Konserttisali)

20.09.2023 klo 13.15 - 16.30

Sessiossa käsitellään yleisiä perusterveydenhuollossa vastaan tulevia hematologisia sairauksia ja ongelmia. Käydään läpi trombosytopenian selvittelyyn tarvittavat tutkimukset ja erikoissairaanhoidon konsultaation aiheet. Selvennetään Kroonisen lymfaattisen leukemian diagnostiikkaa ja seurantaa perusterveydenhuollossa sekä ohjataan paraproteinemia löydöksen tulkintaa. Lisäksi selvennetään millä kiireellisyydellä hematologisen potilaan konsultaatio on hyvä tehdä ja miten lähete on hyvä koostaa. Lopuksi annetaan ohjeita hematologisen potilaan palliatiivisen hoidon toteuttamiseen.

Erikoistumiskoulutukseen on hyväksytty 3 tuntia: yleislääketiede, geriatria, sisätaudit, hematologia, nefrologia, reumatologia, endokrinologia.

Tilaisuuden avaus

Klo 13.15
Taru Kuittinen, dosentti, hematologian erikoislääkäri, KYS

Trombopenian selvittely

Klo 13.20
Taru Kuittinen, dosentti, hematologian erikoislääkäri, KYS

Krooninen lymfaattinen leukemia

Klo 13.50
Antti Turunen, LT, sisätautien erikoislääkäri, hematologiaan erikoistuva lääkäri, KYS

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 14.20

Paraproteinemia

Klo 14.50
Anu Partanen, dosentti, hematologian erikoislääkäri, KYS

Hematologisen potilaan lähettäminen jatkohoitoon. Päivystyslähete ja kiireetön lähete

Klo 15.20
Manna Miilunpohja, sisätautien ja hematologian erikoislääkäri, KYS

Hematologisen potilaan palliatiivinen hoito

Klo 15.50
Annasofia Holopainen, sisätautien ja hematologian erikoislääkäri, palliatiivisen hoidon erityispätevyy, KYS

Tilaisuuden päätös

Klo 16.20
Taru Kuittinen
Ohjelmasivulle