DIAGNOOSI- JA HOITOVIIVEET – POTILASTURVALLISUUDEN KASVAVA HAASTE

29.09.2021 klo 09.30 - 12.35

Jopa neljäsosa korvattavista potilasvahingoista johtuu diagnoosin ja/tai hoidon viivästymisestä, ja näiden vahinkojen osuus on kasvanut viime vuosina. Sessiossa käydään läpi tavallisimmat diagnoosin tai hoidon viivetilanteet perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon näkökulmasta. Samalla esitetään keinoja, miten viiveitä voidaan välttää. Aihetta havainnollistetaan opettavaisten potilasvahinkotapausten kautta. Potilasvahinkotapauksia tutkimalla ja niistä oppimalla voidaan välttää vahinkoja tulevaisuudessa sekä parantaa potilasturvallisuutta. Session toisessa osuudessa esitetään katsaus potilasturvallisuuden nykytilasta ja annetaan käytännön eväitä potilasturvallisuuden parantamiseen. Sessio sopii kaikille lääkäreille erikoisalasta ja toimipaikasta riippumatta.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: kaikki erikoisalat paitsi urologia, gastroenterologia, kl. mikrobiologia

Potilasvahinkojen yleisimmät syyt ja viimeaikainen kehitys

Klo 09.30
Eero Hirvensalo, Puheenjohtaja, professori, ylilääkäri , Potilavakuutuskeskus

Perusterveydenhuollon näkökulma diagnoosi- ja hoitoviiveisiin

Klo 09.55
Ilkka-Kristian Käsmä, Osastonylilääkäri, tartuntatautien vastuulääkäri , Jyväskylän kaupunki

Erikoissairaanhoidon näkökulma diagnoosi- ja hoitoviiveisiin

Klo 10.20
Jarkko Halme, Erikoislääkäri, Rankakeskus, KYS

Esimerkkejä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasvahinkotapauksista

Klo 10.40

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 11.25

Mitä potilasturvallisuudesta tiedetään?

Klo 11.35
Maiju Welling, potilasturvallisuuslääkäri

Potilasturvallisuuden ja hoidon laadun varmistaminen käytännössä

Klo 12.00
Teuvo Antikainen, LT, kehittäjäylilääkäri, KSSHP

Loppukeskustelu

Klo 12.25
Ohjelmasivulle