DIAGNOOSI- JA HOITOVIIVEET – POTILASTURVALLISUUDEN KASVAVA HAASTE

29.09.2021 klo 09.30 - 12.35

Jopa neljäsosa korvattavista potilasvahingoista johtuu diagnoosin ja/tai hoidon viivästymisestä, ja näiden vahinkojen osuus on kasvanut viime vuosina. Sessiossa käydään läpi tavallisimmat diagnoosin tai hoidon viivetilanteet perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon näkökulmasta. Samalla esitetään keinoja, miten viiveitä voidaan välttää. Aihetta havainnollistetaan opettavaisten potilasvahinkotapausten kautta. Potilasvahinkotapauksia tutkimalla ja niistä oppimalla voidaan välttää vahinkoja tulevaisuudessa sekä parantaa potilasturvallisuutta. Session toisessa osuudessa esitetään katsaus potilasturvallisuuden nykytilasta ja annetaan käytännön eväitä potilasturvallisuuden parantamiseen. Sessio sopii kaikille lääkäreille erikoisalasta ja toimipaikasta riippumatta.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: kaikki erikoisalat paitsi urologia, gastroenterologia, kl. mikrobiologia

Ohjelmasivulle