DIAGNOOSI- JA HOITOVIIVEET – POTILASTURVALLISUUDEN KASVAVA HAASTE

24.09.2020 klo 13.15 - 16.45

Diagnoosin ja hoidon viiveet ovat tavallisia potilasvahinkoja, ja niiden määrä on kasvanut viime vuosina. Potilasvahinkotapauksia tutkimalla ja niistä oppimalla voidaan välttää vahinkoja tulevaisuudessa sekä parantaa potilasturvallisuutta. Sessiossa käydään läpi tavallisimpia diagnoosin tai hoidon viiveitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon näkökulmasta ja esitetään keinoja niiden vähentämiseksi. Lisäksi kuullaan potilasturvallisuuden kehityksestä ja ajankohtaisista hankkeista.

Erikoislääkärikoulutukseen haetaan 3 tuntia: kaikki erikoisalat

Potilasvahinkojen yleisimmät syyt ja viimeaikainen kehitys

Klo 13.15
Eero Hirvensalo, Professori, ylilääkäri , PVK

Perusterveydenhuollon näkökulma diagnoosi- ja hoitoviiveisiin

Klo 13.40
Ilkka Käsmä, LL, vastaava ylilääkäri , Jyväskylä

Erikoissairaanhoidon näkökulma diagnoosi- ja hoitoviiveisiin

Klo 14.00
Jarkko Halme, Erikoislääkäri, KYS

Vahinkoklinikka. Esimerkkejä potilasvahinkotapauksista perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta

Klo 14.20

Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn

Klo 15.15

Mitä potilasturvallisuudesta tiedetään?

Klo 15.45
Maiju Welling, Potilasturvallisuuslääkäri, PVK

Potilasturvallisuuden ja hoidon laadun varmistaminen käytännössä

Klo 16.10
Teuvo Antikainen, LT, kehittäjäylilääkäri , KSSHP

Loppukeskustelu

Klo 16.35
Ohjelmasivulle