ALASELKÄKIPUINEN POTILAS – PUUKKOA VAI PILLERIÄ

18.09.2024 klo 08.45 - 12.00

Tavoite: Selkäkipupotilaan esitietoihin ja kliiniseen tutkimukseen tulee käyttää riittävästi aikaa ja selkäkivun vakavat ja spesifiset syyt tulee tunnistaa varhain. Kivun oireenmukaisen hoidon lisäksi tulee aina pyrkiä potilaan toimintakyvyn optimoimiseen, mikä edellyttää myös potilaan aktiivista osallistumista hoitoon. Potilaan perusteellinen informointi kuuluu hyvään hoitoon. Akuutissa alaselkäkivussa tulee välttää vuodelepoa ja kannustaa potilasta jokapäiväisiin toimiin kivun sallimissa rajoissa. Pitkittyvässä selkäkivussa, kun kipu on kestänyt kuusi viikkoa, potilaan tilanteen laaja-alainen, moniammatillinen psykososiaaliset tekijät huomioon ottava selvittely ja aktiivinen yleiskuntoa ja lihasvoimaa parantava kuntoutus tulee käynnistää viimeistään. Kroonisessa selkäkivussa intensiivisellä moniammatillisella kuntoutuksella, lihasvoimaa ja yleiskuntoa parantavilla harjoituksilla parannetaan toimintakykyä, vähennetään kipua ja sairauslomapäiviä. Luentosessiossa annetaan selkeä kuvaus yleisimmistä spesifeistä ja epäspesifeistä syistä alaselkäkivulle sekä siitä, missä alaselkäkivun hoidossa mennään uusimman tutkimustiedon valossa.

Erikoistumiskoulutukseen haetaan 3 tuntia: fysiatria, ortopedia ja traumatologia, työterveyshuolto, yleislääketiede. Erikoistumiskoulutukseen haetaan 2 tuntia: liikuntalääketiede, neurokirurgia, neurologia, reumatologia. Erikoistumiskoulutukseen haetaan 1 tunti: geriatria, lastenkirurgia, radiologia.

Johdatus aiheeseen

Klo 08.45
Janne Pesonen, Puheenjohtaja, LT, fysiatrian erikoislääkäri , KYS

Alaselkäkipupotilaan anamneesin kultahiput

Klo 08.55
Lauri Karttunen, LL, fysiatrian erikoislääkäri, KYS

Alaselkäkipupotilaan tutkimukset

Klo 09.20
Maria Sarasti, LL, fysiatrian erikoislääkäri, KYS

Alaselkäkipupotilaan kuvantamistutkimukset: uhka vai mahdollisuus?

Klo 09.45
Aleksi Montonen, LL, fysiatrian erikoislääkäri, KYS

KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

Klo 10.10

Nosebovaikutus alaselkäkivussa

Klo 10.40
Jussi Mäki, fysiatrian erikoislääkäri, KYS

Alaselkäkipupotilas: puukkoa vai pilleriä?

Klo 11.05
Timo Nyyssönen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, KYS
Janne Pesonen, , LT, fysiatrian erikoislääkäri, KYS, LL

Yhteenveto

Klo 11.50
Janne Pesonen, , LT, fysiatrian erikoislääkäri , KYS
Ohjelmasivulle