AKUUTTIRADIOLOGIA

29.09.2021 klo 13.15 - 15.50

Sessiossa perehdytään oirelähtöisesti eri tyyppisten oireiden kuvantamiseen, sekä mietitään myös “vältä viisaasti” –näkökulmaa kuvantamiseen. Session jälkeen olet kerrannut osaamistasi kuvien tulkintaan tilanteissa, joissa radiologin lausuntoa ei vielä ole käytettävissä

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: yleislääketiede, akuuttilääketiede, geriatria, kl. fysiologia, radiologia, työterveyshuolto, liikuntalääketiede

Ohjelmasivulle