YSKÄ PARANEE YSKIMÄLLÄ MUTTA ENTÄPÄ KÖHÄ? PITKITTYNYT YSKÄ KLIINISENÄ ONGELMANA

25.09.2019 klo 08.30 - 12.00

Lyhytaikainen yskä ei tarvitse hoitoja ja paranee tavallisesti itsestään. Pitkittyessään yskä muodostaa usein vastaanotolla tavatun kliinisen ongelman. Sessio perehdyttää pitkittyneen yskän esiintyvyyteen, syihin ja hoidon suuntaviivoihin viimeisimpään tutkimustietoon perustuen.

Erikoislääkärikoulutuskeen kolme tuntia: kardiologia
Erikoislääkärikoulutukseen neljä tuntia: yleislääketiede, työterveyshuolto, keuhkosairaudet ja allergologia, geriatria, lastenkirurgia, kardiologia, radiologia, foniatria, terveydenhuolto, akuuttilääketiede

Jyrki Kyynäräinen, Yhteyshenkilö, LL, yleislääketieteen el
Heikki Koskela, Puheenjohtaja, Dosentti, osastonylilääkäri, keuhosair. erl, KYS

Yskän patofysiologiaa, yskän refleksikaari. Mikä on cough hypersensitivity syndrome?

Klo 08.30
Heikki Koskela, Puheenjohtaja, Dosentti, osastonylilääkäri, keuhosair. erl, KYS

Yskän epidemiologiaa ja pitkittyneen yskän riskitekijät

Klo 09.15
Anne Lätti, Keuhkosair. erl, KYS

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen

Klo 10.00

Yskäpotilaan kliininen tutkiminen ja hoitokokeilut tavallisimpiin taustasairauksiin. Milloin lähete erikoissairaanhoitoon?

Klo 10.30
Hanna Nurmi, LT, keuhkosair. erl, KYS

Harvinaisia yskän syitä. Yskäpotilaan hoito silloin, kun tavanomaiset hoidot eivät tehoa. Onko uusia yskänlääkkeitä tulossa?

Klo 11.15
Heikki Koskela, Puheenjohtaja, Dosentti, osastonylilääkäri, keuhosair. erl, KYS
Ohjelmasivulle