YSKÄ PARANEE YSKIMÄLLÄ MUTTA ENTÄPÄ KÖHÄ? PITKITTYNYT YSKÄ KLIINISENÄ ONGELMANA

25.09.2019 klo 08.30 - 12.00

Lyhytaikainen yskä ei tarvitse hoitoja ja paranee tavallisesti itsestään. Pitkittyessään yskä muodostaa usein vastaanotolla tavatun kliinisen ongelman. Sessio perehdyttää pitkittyneen yskän esiintyvyyteen, syihin ja hoidon suuntaviivoihin viimeisimpään tutkimustietoon perustuen.

Erikoislääkärikoulutuskeen kolme tuntia: kardiologia
Erikoislääkärikoulutukseen neljä tuntia: yleislääketiede, työterveyshuolto, keuhkosairaudet ja allergologia, geriatria, lastenkirurgia, kardiologia, radiologia, foniatria, terveydenhuolto, akuuttilääketiede

Ohjelmasivulle