YHTEISTYÖLLÄ MONISAIRAAN POTILAAN PARHAAKSI

26.09.2018 klo 08.30 - 12.00

Eri alojen ammattilaisista muodostetun paneelin tavoitteena on tuoda käytännön potilasesimerkkien avulla hoidollisia ja yhteistyön näkökulmia arjen haastaviin kohtaamisiin omille vastaanotoille. Yleisöltä toivotaan aktiivista osallistumista keskusteluun viestiseinän välityksellä.

Erikoistumiskoulutukseen kolme tuntia: kirurgia, psykiatria, sisätaudit, akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, fysiatria, keuhkosairaudet ja allergologia, naistentaudit ja synnytykset, neurologia, syöpätaudit, työterveyshuolto, yleislääketiede.

Panelistit: LT, endokrinologian erl Reeta Rintamäki, KYS LT, psykiatrin erl Laura Julkunen, KYS Dosentti, kirurgian ja gastroenterologisen kirurgian erl Sari Venesmaa, KYS Työterveyshuollon erl Riika Kellokoski, Mehiläinen Kuopio Sosiaalityöntekijä Katja Surakka, Kuopion kaupunki, Aikuissosiaalityön palvelut

Marja-Liisa Kinnunen, Puheenjohtaja, Professori, KSSHP
Katri Salokangas, Yhteyshenkilö, Yleislääketieteen erl, UEF

Avaus: Mitä monisairastavuus on mitä se tarkoittaa terveydenhuollolle?

Klo 08.30
Marja-Liisa Kinnunen, Professori, KSSHP

I potilascase: Nuoren oppimisvaikeus

Klo 08.45
Jukka Ollikainen, LT, lastentautien erl, Kuopion kaupunki

II potilascase: Runsaasti palveluita käyttävä

Klo 09.25
Hanna Heikura, Yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri, Kuopion kaupunki

Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn

Klo 10.05

III potilascase: Alentuneesti työkykyinen työtön työnhakija diabeetikko

Klo 10.35
Minna Lonka, Yleislääketieteen erl, Kuopion kaupunki

IV potilascase: Sairauksista ja lääkkeistä pahoinvoiva potilas

Klo 11.15
Jyrki Kyynäräinen, LL, Kuopion kaupunki

Yhteenveto

Klo 11.55
Marja-Liisa Kinnunen, Professori, KSSHP
Ohjelmasivulle