UUDET LÄÄKKEET JA TURVALLINEN LÄÄKEHOITO

26.09.2018 klo 08.30 - 12.00

Lääkehoidot monimutkaistuvat ja uusia, hintavia lääkevalmisteita on tarjolla ”lähes joka lähtöön”. Esimerkiksi erilaiset biologiset lääkkeet alkavat olla arkipäivää myös terveyskeskuksen potilailla. Sekä uusiin että vanhoihin lääkkeisiin liittyy kuitenkin huomionarvoisia turvallisuusnäkökohtia. Saumaton hoitopolku ja tiedonkulku erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on myös osa turvallista lääkehoitoa. Tämä sessio pureutuukin käytännönläheisesti turvallisen lääkehoidon maailmaan.

Erikoistumiskoulutukseen kolme tuntia: kirurgia, psykiatria, sisätaudit, endokrinologia, fysiatria, geriatria, ihotaudit ja allergologia, infektiosairaudet, keuhkosairaudet ja allergologia, liikuntalääketiede, naistentaudit ja synnytykset, neurologia, nuorisopsykiatria, reumatologia, syöpätaudit, terveydenhuolto,
työterveyshuolto, yleislääketiede, akuuttilääketiede.

Antti Puolitaival, Yhteyshenkilö, Reumatautien erl
Tuulikki Sokka-Isler, Puheenjohtaja, Professori, KSKS, UEF

Avaus

Klo 08.30
Tuulikki Sokka-Isler, Professori, KSKS, UEF

Opi tunnistamaan lääkehoidon viisi merkittävintä vaaranpaikkaa!

Klo 08.40
Maiju Welling, LT, potilasturvallisuuslääkäri, Potilasvakuutuskeskus

Uusien lääkkeiden käyttötrendit

Klo 09.15
Päivi Ruokoniemi, LT, kl.farmakologian ja lääkehoidon erl, Fimea

Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyyn

Klo 09.45

Tehokasta ja arvokasta: tietoisku uusista lääkkeistä ja niiden turvallisuudesta:

Klo 10.15

Reumatologia

Klo 10.15
Elina Savolainen, Reumatautien ja sisätautien erl, KYS

Endokrinologia

Klo 10.30
Heli Ruuskanen, Sisätautien erl, endokrinolog.erikoistuva lääkäri , KYS

Psykiatria

Klo 10.45
Maarit Pakarinen, LT, psykiatrian erl, KYS

Nivelreuman hoitopolku: miten immunosupressiivisen lääkehoidon seuranta toteutetaan optimaalisesti?

Klo 11.00
Anna Sillanpää, LL, terveyskeskuslääkäri, Jyväskylän terveyskeskus

Glukokortikoidien oikeaoppinen ja turvallinen käyttö

Klo 11.30
Tuulikki Sokka-Isler, Prof., reumatautien ja sisätautien erl, KSKS, UEF
Ohjelmasivulle