UUDET LÄÄKKEET JA TURVALLINEN LÄÄKEHOITO

26.09.2018 klo 08.30 - 12.00

Lääkehoidot monimutkaistuvat ja uusia, hintavia lääkevalmisteita on tarjolla ”lähes joka lähtöön”. Esimerkiksi erilaiset biologiset lääkkeet alkavat olla arkipäivää myös terveyskeskuksen potilailla. Sekä uusiin että vanhoihin lääkkeisiin liittyy kuitenkin huomionarvoisia turvallisuusnäkökohtia. Saumaton hoitopolku ja tiedonkulku erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on myös osa turvallista lääkehoitoa. Tämä sessio pureutuukin käytännönläheisesti turvallisen lääkehoidon maailmaan.

Erikoistumiskoulutukseen kolme tuntia: kirurgia, psykiatria, sisätaudit, endokrinologia, fysiatria, geriatria, ihotaudit ja allergologia, infektiosairaudet, keuhkosairaudet ja allergologia, liikuntalääketiede, naistentaudit ja synnytykset, neurologia, nuorisopsykiatria, reumatologia, syöpätaudit, terveydenhuolto,
työterveyshuolto, yleislääketiede, akuuttilääketiede.

Ohjelmasivulle