TYÖTERVEYSHUOLTO YHTEISTYÖKUMPPANINA

25.09.2019 klo 13.15 - 16.40

Laki määrää yritykset ostamaan työterveyshuollon palveluja työntekijöilleen, mutta mitä työterveyshuollossa tehdään? Sessiossa esitellään työterveyslääkärin tehtäviä pähkinänkuoressa. Sessiossa syvennytään työkykyarvion tekemiseen, niin perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja työterveyshuollossa ja tutustutaan yhteistyökäytäntöihin eri toimijoiden välillä, sairauspoissaolojen optimoimiseksi.

Erikoislääkärikoulutukseen kolme tuntia: kirurgia, anestesiologia ja tehohoito, fysiatria, ortopedia ja traumatologia, psykiatria, silmätaudit, syöpätaudit, yleislääketiede, keuhkosairaudet ja allergologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, liikuntalääketiede, neurokirurgia, terveydenhuolto, verisuonikirurgia, foniatria, käsikirurgia, naistentaudit ja synnytykset, neurologia, työterveyshuolto

Riika Kellokoski, Yhteyshenkilö, Työterveyslääkäri
Jari Honkanen, Puheenjohtaja, Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erl, Mehiläinen

Avaus

Klo 13.15
Jari Honkanen, Puheenjohtaja, Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erl, Mehiläinen

Työterveyshuolto pähkinänkuoressa

Klo 13.25
Jarmo Heikkinen, Kliininen opettaja, UEF

Työkyvyn arvio kuuluu vain työterveyshuollolle vaiko ei

Klo 14.10
Kari-Pekka Martimo

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen

Klo 14.55

Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa

Klo 15.25
Riika Kellokoski, Yhteyshenkilö, Työterveyshuollon erikoislääkäri
Outi Öhman, LL, Kuopion terveyskeskus

Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa

Klo 15.55
Sakari Savolainen, Dosentti, neurokirurgian erl, KYS
Ohjelmasivulle