TYÖTERVEYSHUOLTO YHTEISTYÖKUMPPANINA

25.09.2019 klo 13.15 - 16.40

Laki määrää yritykset ostamaan työterveyshuollon palveluja työntekijöilleen, mutta mitä työterveyshuollossa tehdään? Sessiossa esitellään työterveyslääkärin tehtäviä pähkinänkuoressa. Sessiossa syvennytään työkykyarvion tekemiseen, niin perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja työterveyshuollossa ja tutustutaan yhteistyökäytäntöihin eri toimijoiden välillä, sairauspoissaolojen optimoimiseksi.

Erikoislääkärikoulutukseen kolme tuntia: kirurgia, anestesiologia ja tehohoito, fysiatria, ortopedia ja traumatologia, psykiatria, silmätaudit, syöpätaudit, yleislääketiede, keuhkosairaudet ja allergologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, liikuntalääketiede, neurokirurgia, terveydenhuolto, verisuonikirurgia, foniatria, käsikirurgia, naistentaudit ja synnytykset, neurologia, työterveyshuolto

Ohjelmasivulle