TOIMINNALLISET OIREET – MITEN AUTAN POTILASTA TOIPUMAAN

26.09.2019 klo 08.30 - 12.10

Toiminnallisten oireiden taustatekijöitä ymmärretään jatkuvasti paremmin, esimerkiksi elimistön hälytysjärjestelmien poikkeava herkistyminen oireita provosoiville tekijöille ja stressin säätelymekanismien häiriintyminen voivat olla yksi tärkeä mekanismi monenlaisten oireiden taustalla. On tärkeää tunnistaa toiminnallisista oireista kärsivät potilaat, sillä tilasta voi toipua ja oireilun vähentämiseksi on keinoja, joita on mahdollista soveltaa myös muissa tilanteissa, joissa vaikeille oireille ei ole tiedossa parantavaa hoitomuotoa, vaan on keskityttävä elämänlaadun parantamiseen.

Erikoislääkärikoulutukseen kolme tuntia: kirurgia, anestesiologia ja tehohoito, fysiatria, geriatria, kliininen neurofysiologia, lastenkirurgia, lastentaudit, nuorisopsykiatria, psykiatria, oikeuspsykiatria, silmätaudit, yleislääketiede, keuhkosairaudet ja allergologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastenneurologia, liikuntalääketiede, neurokirurgia, terveydenhuolto, akuuttilääketiede, lastenpsykiatria, naistentaudit ja synnytykset, neurologia, työterveyshuolto

Nina Tusa, Yhteyshenkilö, yleislääketieteen erl, kliininen opettaja, UEF, Siilinjärven tk
Ritva Vitri, Puheenjohtaja

Koulutustapahtuman avaus

Klo 08.30
Ritva Vitri, Puheenjohtaja

Murheellisten laulujen maa- sosiaalivakuuttajan näkökulma

Klo 08.40
Jyrki Elo

Nuppi ja kroppa- oireherkkyyden mekanismit, mitä uutta?

Klo 09.10
Markku Sainio, , Työterveyslaitos

Riittääkö natsat - Miten vakuuttaa potilas toiminnallisen häiriön diagnoosista?

Klo 09.40
Laura Viitanen, LT

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen

Klo 10.10

Keinoja toiminnallisista häiriöistä kärsivän potilaan kohtaamiseen

Klo 10.40
Maria Pirhonen

Kuinka tuen oireilevan potilaan työkykyä?

Klo 11.10
Aki Vuokko

Hoidon porrastuksesta ja työnjaosta PSSHP:ssa

Klo 11.40
Timo Miettinen

Miten tästä eteenpäin?

Klo 12.00
Ritva Vitri, Puheenjohtaja
Ohjelmasivulle