T9 Kiireessä sattuu ja tapahtuu – kohti parempaa potilasturvallisuutta

08.11.2018 klo 13.15 - 16.00

Edistää potilasturvallisuutta ja lisätä lääkäreiden valmiuksia käsitellä potilasvahinkotapauksia. Vahingoista oppimalla niin yksittäiset lääkärit kuin myös hoitoyksiköt voivat ennaltaehkäistä tulevia vahinkoja. Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää potilasturvallisuuden moniulotteisuuden ja tunnistaa potilasvahingoille altistavia tekijöitä omassa työssään.

Ohjelmasivulle