T8 Iäkkäiden infektiot ja niiden hoito

08.11.2018 klo 13.00 - 16.00

Lisätä ja päivittää osallistujan tietoja iäkkäiden infektioiden erityispiirteistä sekä antibioottien oikeasta käytöstä perusterveydenhuollossa. Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee tyypilliset ikääntyneiden infektiot ja niiden antibioottihoidon, tuntee bakteerien resistenssitilanteen pääpiirteet Suomessa ja hallitsee keskeiset elementit resistentin bakteerin kantajan hoitopaikan valinnassa.

Ohjelmasivulle