T7 Tietoa kiistetään vaikka hautaan asti

07.11.2019 klo 13.00 - 16.10

Käsitellä median, mukaan lukien sosiaalisen median, tapoja käsitellä ja kiistää tutkittua tietoa. Koulutuk-sen jälkeen osallistuja osaa tunnistaa heikkolaatuisia mediassa esiintyviä väitteitä. Osallistuja saa työkaluja huonosti perusteltujen uskomusten esille ottamiseen potilaskohtaamisessa.

Ohjelmasivulle