T6 Monisairas potilas – työn suola?

07.11.2019 klo 09.00 - 12.05

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee monisairaan potilaan ja paljon palveluita tarvitsevan potilaan määritelmät. Osallistuja saa välineitä monisairaan potilaan tunnistamiseen, hoitoon ja hoidon koordi-nointiin. Tietoa syvennetään monipuolisesti interaktiivisin välinein ja yleisöä osallistavan paneelin avulla.

Ohjelmasivulle