T12 Työkaluja ihotautipotilaan hoitoon

07.11.2019 klo 13.15 - 16.15

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee oleelliset asiat eräiden yleisimpien ihotautien diagnostiikas-ta, osaa hoitaa näitä ja tietää, milloin potilas on syytä lähettää erikoissairaanhoitoon.

Ohjelmasivulle