T11 Infektiot päivystyksessä (kandikurssi)

07.11.2019 klo 13.00 - 16.10

Tutustuttaa osallistujat päivystyksessä esiintyviin tavallisiin infektioihin ja antaa valmiuksia niiden tunnis-tamiseen ja hoitamiseen.

Ohjelmasivulle