T10 Duodecim-symposiumi: Sairaan hyvä työkyvyn arviointi terveyskeskuksessa

07.11.2019 klo 13.15 - 16.15

Saada lisätietoa pitkäaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttaman toimintakykyaleneman arvioinnista ja ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista. Session jälkeen osallistuja osaa arvioida jäljellä olevaa työ- ja toimintakykyä suhteessa aikaisempaan työhistoriaan. Hän tuntee B-lausunnon rakenteen ja kyke-nee löytämään työkykyarviossa tarvittavan yhteistyötahon (Kela, TE-toimisto, eläkevakuutusyhtiö).

Ohjelmasivulle