T-PR5 Viisaita valintoja

08.11.2018 klo 08.30 - 12.00

Ennakkotehtävät kurssiosallistujille:Arvojen merkitys lääketieteellisessä päätöksenteossa nähdään helposti silloin, kun on kyse isoista asioista, esimerkiksi elämän lopusta. Mieti, millä tavoin arvovalinnat näyttäytyvät ihan tavallisissa arkisissa lääkärin hoitopäätöksissä. Mieti, mitkä asiat tutkimuksen suunnittelussa ovat kriittisimmät, jotta tutkimuksen tavoitteet tullaan saavuttamaan

: Koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy tunnistamaan vaikuttamattomia tai haitallisia terveydenhuollon toimia. Hän osaa asiantuntijana arvioida tutkimusnäyttöä, soveltaa hoitosuosituksia potilailleen ja perustaa hoitovalintansa tutkittuun tietoon. Osallistuja tunnistaa epävarmuuksia sekä riskitekijöitä ja tauteja, joiden hoito ei ole potilaalle hyödyllistä ja osaa keskustella tutkimusnäyttöön perustuvista hoitovaihtoehdoista potilaidensa kanssa. Osallistuja tunnistaa arvovalintojen merkityksen arkisessakin päätöksenteossa.

Ohjelmasivulle