SUONET SAKKAA – VALTIMOTAUDIN HOITO 2020-LUVULLA

23.09.2020 klo 13.15 - 16.50

Valtimotautien diagnostiikassa ja hoidossa tapahtuu nyt paljon. Sepelvaltimoiden kuvantaminen on syrjäyttämässä kliinisen kuormituskokeen ensilinjan diagnostiikassa. Etenkin kroonisen valtimotaudin hoidossa on mahdollista käyttää uusia ennusteeseen vaikuttavia lääkityksiä. Myös hoidon tavoitteet ovat edelleen tiukentuneet etenkin lipiditavoitteiden osalta. Hoitoketjujen tulee jatkossa olla selkeitä, jotta valtimotautipotilaan hoito onnistuisi hyvin, tavoitteet saavutettaisiin ja ennusteeseen voitaisiin vaikuttaa. Sessiossa käydään läpi uusimmat valtimotautipotilaiden hoitosuositukset ja kerrataan alueelliset hoitopolut.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: akuuttilääketiede, geriatria, endokrinologia, kardiologia, kliininen fysiolo-gia ja isotooppilääketiede, yleiskirurgia, nefrologia, neurologia, neurokirurgia, sisätaudit, sydän- ja rintaelinkirurgia, terveydenhuolto, verisuonikirurgia, yleislääketiede

Avaus

Klo 13.15
Juha Hartikainen, Professori, KYS

Sepelvaltimotaudin diagnostiikka – uudet ESC hoitosuositukset ja KYS diagnostinen hoitopolku

Klo 13.20
Maria Istomina, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri

Kroonisen sepelvaltimotaudin hoito – uudet ESC hoitosuositukset ja KYS valtimotautien poliklinikka

Klo 13.55
Johanna Kuusisto, Professori, KYS

Aivoverenkiertohäiriön nykyaikainen hoito

Klo 14.30
Anne-Mari Kantanen, LT, neurologi, KYS

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen

Klo 15.05

Perifeerinen valtimotauti

Klo 15.35
Kimmo Mäkinen, Dosentti, KYS

Dyslipidemioiden geenidiagnostiikasta

Klo 16.10
Markku Laakso, Professori, UEF

Yhteenveto

Klo 16.45
Juha Hartikainen, , Professori, KYS
Ohjelmasivulle