SUONET SAKKAA – VALTIMOTAUDIN HOITO 2020-LUVULLA

23.09.2020 klo 13.15 - 16.50

Valtimotautien diagnostiikassa ja hoidossa tapahtuu nyt paljon. Sepelvaltimoiden kuvantaminen on syrjäyttämässä kliinisen kuormituskokeen ensilinjan diagnostiikassa. Etenkin kroonisen valtimotaudin hoidossa on mahdollista käyttää uusia ennusteeseen vaikuttavia lääkityksiä. Myös hoidon tavoitteet ovat edelleen tiukentuneet etenkin lipiditavoitteiden osalta. Hoitoketjujen tulee jatkossa olla selkeitä, jotta valtimotautipotilaan hoito onnistuisi hyvin, tavoitteet saavutettaisiin ja ennusteeseen voitaisiin vaikuttaa. Sessiossa käydään läpi uusimmat valtimotautipotilaiden hoitosuositukset ja kerrataan alueelliset hoitopolut.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: akuuttilääketiede, geriatria, endokrinologia, kardiologia, kliininen fysiolo-gia ja isotooppilääketiede, yleiskirurgia, nefrologia, neurologia, neurokirurgia, sisätaudit, sydän- ja rintaelinkirurgia, terveydenhuolto, verisuonikirurgia, yleislääketiede

Ohjelmasivulle