SOTE

23.09.2020 klo 09.45 - 12.15

Sotea yritetään rakentaa taas uudella innolla. Hallituksella on edelleen suunnitelmissa maakuntahallinto, mutta ongelmia on ratkottavina, esimerkkinä rahoitusratkaisut ja varsinkin koronaepidemiasta selviytyminen. Uusia lakeja odotellaan. STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila nosti esille prorisoinnin tarpeen arvioinnin terveydenhuollossa. Viime vuosisadan puolella pidettiin asiasta useitakin kokouksia, mutta PALKOa lukuun ottamatta ei uusia avauksia syntynyt. Päivillämme katsomme missä nyt mennään niin uuden soten kuin prorisoinnin tiimoilta. Ohjelma on tehty yhteistyössä STM:n kanssa

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia aamupäivään ja kolme tuntia iltapäivään: terveydenhuolto

Ohjelmasivulle