SAIKKUA TAI SAIRAUSPOISSAOLON VAIHTOEHDOT

23.09.2020 klo 13.15 - 16.35

Tämän session tarkoituksena on käydä läpi eri vaihtoehtoja osatyökykyisen potilaan työssä jatkamisen turvaamiseksi silloin kun toinen vaihtoehto olisi sairauspoissaolo.
Tiedetään, että pitkittynyt sairauspoissaolo heikentää työntekijän paluuta takaisin työelämään. Usein työntekijän terveydentila on kuitenkin sellainen, että työkykyä olisi jäljellä ja pienillä toimenpiteillä pystyisi jatkamaan työskentelyä, vaikka työkyky olisi tilapäisesti alentunut.
Luennoilla esitellään vaihtoehtoja sairauspoissaololle sekä käydään läpi yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyötä ja hyväksi todettuja käytäntöjä.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: terveydenhuolto, työterveyshuolto, yleislääketiede

Avaus

Klo 13.15
Jari Honkanen, Työterveyshuollon vastaava lääkäri, Mehiläinen

Sairauspoissaolojen vaihtoehdot

Klo 13.25
Kari-Pekka Martimo, Johtaja, työkykyriskien ennakointi ja tutkimus, Ilmarinen

Väliaikaiset työjärjestelyt

Klo 13.55
Kari Haring, Asiantuntijalääkäri, SAK

Kelan kuntoutusraha ja työterveyshuoltolakiin perustuva kuntoutus

Klo 14.25
Marjut Hevosmaa , Vastaava suunnittelija, Kela

Osasairauspäiväraha

Klo 14.35
Seija Arjoranta, , Kela

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen

Klo 14.55

Työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyö ja hyviä käytäntöjä

Klo 15.25
Jani Kuittinen, Työterveyslääkäri, Mehiläinen
Mikko Satuli, Henkilöstöjohtaja, Lujabetoni Oy

Eläkevakuutusyhtiön tarjoamat vaihtoehdot

Klo 15.55
Kari-Pekka Martimo, Johtaja, työkykyriskien ennakointi ja tutkimus, Ilmarinen

Yhteenveto

Klo 16.25
Jari Honkanen, Työterveyshuollon vastaava lääkäri, Mehiläinen
Ohjelmasivulle