SAIKKUA TAI SAIRAUSPOISSAOLON VAIHTOEHDOT

23.09.2020 klo 13.15 - 16.35

Tämän session tarkoituksena on käydä läpi eri vaihtoehtoja osatyökykyisen potilaan työssä jatkamisen turvaamiseksi silloin kun toinen vaihtoehto olisi sairauspoissaolo.
Tiedetään, että pitkittynyt sairauspoissaolo heikentää työntekijän paluuta takaisin työelämään. Usein työntekijän terveydentila on kuitenkin sellainen, että työkykyä olisi jäljellä ja pienillä toimenpiteillä pystyisi jatkamaan työskentelyä, vaikka työkyky olisi tilapäisesti alentunut.
Luennoilla esitellään vaihtoehtoja sairauspoissaololle sekä käydään läpi yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyötä ja hyväksi todettuja käytäntöjä.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytty kolme tuntia: terveydenhuolto, työterveyshuolto, yleislääketiede

Ohjelmasivulle