PSYYKKINEN PAHOINVOINTI

23.09.2020 klo 09.45 - 12.10

Psyykkinen pahoinvointi näkyy monin tavoin, sekä lääkärin vastaanotolla, että sen ulkopuolella. Erilaisten psykososiaalisten ongelmien ilmenemiseen vaikuttavat monenlaiset, ei-lääketieteellisetkin, tekijät, joita tulisi osata huomioida potilaskohtaamisissa. Tässä sessiossa kuulemme uutta asiaa itsetuhoisuuden arvioinnista ja hoidosta, syrjäytymisestä, väkivallan ja laaja-alaisten pulmien ennaltaehkäisystä, sekä psykososiaalisten ongelmien kohtaamisesta vastaanotolla. Session näkökulma on käytännönläheinen ja esimerkkitapauksia sisältävä

Erikoislääkärikoulutukseen haetaan kolme tuntia: psykiatria, nuorisopsykiatria, lastenpsykiatria, lastentaudit, yleislääketiede, työterveyshuolto, terveydenhuolto.

Johdanto

Klo 09.45

Syrjäytyminen, huono-osaisuus ja päihdehäiriöt

Klo 09.50
Antti Martikainen, LL, psykiatriaan erikoistuva lääkäri

Nuoruusiän itsetuhoisuuden arviointi ja hoito

Klo 10.20
Virve Kekkonen, LT, Nuorisopsykiatrian erl, kliininen opettaja, KYS, UEF

Laaja-alaisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy

Klo 10.50
Pekka Lappalainen, Vanhempi rikoskonstaapeli
Pauli Jokinen, Vanhempi konstaapeli

Psykososiaaliset ongelmat vastaanotolla: tapoja lähestyä ja toimia

Klo 11.20
Liisa Pietilä, Yleislääketieteen erikoislääkäri, PSSHP/Kysteri

Yhteenveto

Klo 12.00
Ohjelmasivulle