PSYYKKINEN PAHOINVOINTI

23.09.2020 klo 09.45 - 12.10

Psyykkinen pahoinvointi näkyy monin tavoin, sekä lääkärin vastaanotolla, että sen ulkopuolella. Erilaisten psykososiaalisten ongelmien ilmenemiseen vaikuttavat monenlaiset, ei-lääketieteellisetkin, tekijät, joita tulisi osata huomioida potilaskohtaamisissa. Tässä sessiossa kuulemme uutta asiaa itsetuhoisuuden arvioinnista ja hoidosta, syrjäytymisestä, väkivallan ja laaja-alaisten pulmien ennaltaehkäisystä, sekä psykososiaalisten ongelmien kohtaamisesta vastaanotolla. Session näkökulma on käytännönläheinen ja esimerkkitapauksia sisältävä

Erikoislääkärikoulutukseen haetaan kolme tuntia: psykiatria, nuorisopsykiatria, lastenpsykiatria, lastentaudit, yleislääketiede, työterveyshuolto, terveydenhuolto.

Ohjelmasivulle